PROJEKTY

Architektonické studie

Provádíme zpracování analýzy zakázky, předběžný rozbor stavu staveniště a jeho okolí s prověřením a posouzením vhodnosti staveniště pro sledovaný účel. Po upřesnění požadavků investora a posouzení vhodnosti záměru vypracujeme studii stavby, která se skládá z textové a výkresové části. Zajišťujeme jednání k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami. Výstupem je celková architektonická studie připravená k projednání a odsouhlasení klientem.

Architektonické studie

Projekty pro územní a stavební řízení

Zpracujeme dokumentaci pro územní řízení (územní rozhodnutí), která obsahuje textovou a výkresovou část. Obstaráme doklady a stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí.

Po vydání územního rozhodnutí vypracujeme dokumentaci pro stavební řízení (stavební povolení, příp. ohlášení) obsahující výkresovou a textovou část, předkládanou ke stavebnímu řízení. Zajišťujeme obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení.

Projekty pro územní a stavební řízení

Vizualizace interiérů

Navrhneme Vám interiér Vašeho budoucího bytu či rodinného domu. Vypracujeme půdorysnou dispozici a následnou 3D vizualizaci včetně barevného řešení celého interiéru.

Vizualizace interiérů

Návrhy nábytku a kuchyňských linek

V našem moderním programu jsme schopni navrhnout kuchyňské linky a nábytek dle Vašich představ a požadavků. Program umožňuje rychlou úpravu půdorysných dispozic, změnu barev a vybavení spotřebiči. V návrhu je přehledně vyznačeno a okótovánu umístění vývodů vody, odpadů a elektro.

Návrhy nábytku a kuchyňských linek