MANAGEMENT

Koordinace staveb

Zajistíme koordinaci výstavby objektů pro fyzické i právnické osoby. Spolupracujeme při výběru případných subdodavatelů a kontrole cen a provedených prací.

Koordinace staveb

Technický dozor

Provádíme pro investory technické dozory na jakýchkoliv stavbách. Kontrolujeme a zajišťujeme, aby prováděná stavba byla kvantitativně a kvalitativně v souladu s projektovou dokumentací a s právními předpisy, vydanými správními rozhodnutími a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou mezi investorem a generálním dodavatelem. Dohlížíme nad plněním časových plánů, dodržováním norem a obecně závazných předpisů.

Technický dozor

Klientské změny

Zajistíme pro investora klientské změny v bytových objektech a administrativních budovách. V zastoupení investora vedeme veškerá jednání s jednotlivými nájemci v souvislosti s požadovanými změnami. Vypracujeme projekt klientských změn, vyřídíme příslušná povolení a zajistíme samotnou realizaci.

Klientské změny

Construction management

Manažerskou činnost provádíme na stavbách, kde není generální dodavatel. Zajistíme rozdělení stavby na jednotlivé obchodní soubory, pro které ve spolupráci s investorem vybereme jednotlivé subdodavatele, které následně řídíme, koordinujeme a kontrolujeme. Výhodou je odstranění přirážek vznikajících za různé stupně subdodávek.

Construction management